Röviden a jet-grouting technológiáról

A JET GROUTING eljárás megjelenésével kiszélesedett a cölöpökkel megoldható feladatok palettája. Kezdetekben csak kisebb rekonstrukciós, alátámasztási munkákat oldottak meg vele, míg napjainkban már alagútépítési alkalmazásra is van lehetőség. Az eljárás lényege, hogy a talaj szerkezetét megváltoztatva egy új teherviselő „talajbeton” oszlopot hozunk létre.

A jet-grouting technológia két egymástól jól elkülöníthető fázisból áll, a fúrásból és az injektálásból.
Az eljárás alkalmazásakor a helyszínen található talaj szerkezetét roncsolják szét és keverik össze az injektáló habarccsal annak érdekében, hogy egy kedvezőbb tulajdonságokkal bíró szerkezeti anyagot hozzanak létre. Az így keletkezett résekbe behatoló cementszuszpenzió a talajjal megkötve „talajbetont” hoz létre. A fúvókán keresztül érkező cementszuszpenzió sebességét szabályozva az erodálódó talajtömeg méretét befolyásolni lehet.

Először 100-200 mm átmérőjű lyukat fúrnak a kívánt mélységig, fúrófolyadék segítségével. A talaj minőségétől függ a fúrófej (monitor) kialakítása és a nyomás nagysága. Injektáláskor a fúrás talpától kezdve, a monitoron található 2-5 mm átmérőjű fúvókákon keresztül, 400-600 bar nyomással kötőanyagot juttatnak a talajba, a fúrórúd lassú forgatása és visszahúzása mellett. Az így kialakult hengeres talajhabarcs oszlopot hívják jetcölöpnek. Az injektálás közben figyelni kell a többletanyag akadálytalan kiáramlására, ellenkező esetben hidraulikus talajtörés alakulhat ki. Szélsőséges esetben az épület vagy a környezet megemelkedhet a többletcementtől.