EU Projektek

Termelési kapacitás bővítése a Weinberg’93 Kft-nél

Kedvezményezett neve: Weinberg ’93 Építő Kft.
Projekt címe: Termelési kapacitás bővítése a Weinberg’93 Kft-nél
Szerződött támogatás összege: 482.744.666,- Ft
A támogatás mértéke: 49,99%
A projekt tartalma: A projektben új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan
beruházás, valamint gyártáshoz kapcsolódó új termelő eszköz beszerzése valósul meg:
A termelő technológia megfelelő elhelyezéséhez szükséges a projekt részét képező infrastrukturális beruházás
keretében a meglévő üzemépület bővítése valósul meg északi irányban a a már meglévő épületrész hossztengelyéhez csatlakozva.
Az új épület bekapcsolásra kerül a termelés belső logisztikai rendjébe. A tervezett új épületrész 2627,2 m2 nagyságú.
Az épületben festőüzem, illetve acélmegmunkáló üzemrész kerül kiépítésre.
A két funkciót egy közös híddaru fogja kiszolgálni. A két üzemrész között nagyméretű tolókapu biztosítja az átjárást.
A termelőeszközök tekintetében beszerzésre és üzembe helyezésre kerül egy vízszintes mozgóállványos fúró-marómű, egy szemcseszóró berendezés, terítékes festő, egy kétfőtartós futódaru, egy 60 tonnás hídmérleg és két db. gravírozó berendezés.
A fejlesztés eredményeként olyan infrastrukturális és gyártási technológia fejlesztés valósul meg, amelynek révén mind a megmunkálás mind pedig felületkezelés
(szemcseszórás, festés) terén az acéltermékek spektruma bővül a piaci igényeknek megfelelően. A megmunkálás kapcsán 25 tonnánál nagyobb
elemek kezelésére is lehetőség nyílik, míg az új szemcseszóró-festő technológia révén a 30 méternél nagyobb elemek felületkezelése is megvalósítható lesz.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.11.30.
A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-15-2015-00582

Kapacitásbővítés a Weinberg’93 Kft-nél

Kedvezményezett neve: Weinberg ’93 Építő Kft.
Projekt címe: Kapacitásbővítés a Weinberg’93 Kft-nél
Szerződött támogatás összege: 32.896.890,- Ft
A támogatás mértéke: 60%
A projekt tartalma: A fejlesztés eredményeként a gyártási technológia fejlesztése valósul meg, amelynek révén új munkaműveletek megvalósításával bővül a termelési
folyamat, így a fémipari megmunkálás terén új, magasabb hozzáadott értékű termékek előállításának lehetősége teremtődik meg. Ugyancsak a
hozzáadott érték növekedéséhez járul hozzá, hogy a projekt révén a gyártási minőség is javul. Az új hegesztő berendezésekkel a fentiek szerinti
technológiai jellemzők révén javul a gyártáshatékonysága és minősége is.
A projektben új termelő eszközök beszerzése valósul meg az alábbiak szerint: 1 db lemezhengerítő gép, és 9 db EWM PHOENIX
451 PROGRESS PULS MM FDW hegesztőgép.
A fejlesztés eredményeként a termék hozzáadott értékének növekedése annak exportpiaci potenciálját is tovább javítja. Ennek megfelelően a jövőben
Nyugat- és Észak-Európa irányába szeretnénk nyitni, továbbá elsődlegesen célpiacként Ausztria és Norvégia irányába bővíteni tevékenységünket.
Eddigi eredményeink és a fejlesztés által képesek vagyunk Európa további országában is megjelenni.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.04.21.
A projekt azonosító száma: GINOP -1.2.2-15-2015-00156

A Weinberg’93 Kft. külpiacon történő megjelenésének támogatása

Kedvezményezett neve: Weinberg ’93 Építő Kft.
Projekt címe: A Weinberg’93 Kft. külpiacon történő megjelenésének támogatása
Szerződött támogatás összege: 7.737.317,- Ft
A támogatás mértéke: 50%
A projekt tartalma: A Weinberg ‘93 Kft. nemzetközi terjeszkedést valósított meg Csehországban és Lengyelországban. Stratégiai célja volt ezeken a piacokon való nagyobb mértékű megjelenés és piacszerzés az acélszerkezet gyártás tekintetében.

A külpiaci tapasztalatokkal rendelkező vállalkozás esetében az üzleti együttműködések további bővítése, az új, elsősorban cseh- és lengyel piacokon való megjelenés stratégia célként teljesült a magas magyar hozzáadott értéket képviselő termékek külpiaci megjelenése által.

A Csehország – Pilseni, illetve Lengyel – Krosnoi árubemutatók által az építőipart képviselő cégek megismerték a Weinberg’93 Kft. -t, illetve az érdeklődő vállalkozókkal a cég üzleti kapcsolatokat, új ügyfeleket, új üzleti partnereket talált.

A piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan marketing anyagok készültek, illetve média megjelenések történtek, de projekt része volt a logó és kisarculat tervezés, molinó, roll-up, prezentációs brossúra, bemutatkozó kisfilmek, on-line marketing kampány, a honlap idegen nyelvű változatainak (angol-német) elkészítése is realizálódott.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.05.31.
A projekt azonosító száma: GINOP-1.3.1-15-2015-00049

Komplex technológiafejlesztés megvalósítása a Weinberg’93 Kft-nél

Kedvezményezett neve: Weinberg ’93 Építő Kft.
Projekt címe: Komplex technológiafejlesztés megvalósítása a Weinberg’93 Kft-nél
Szerződött támogatás összege: 387.454.847,- Ft
A támogatás mértéke: 50%
A projekt tartalma: A GINOP-1.2.1-16-2017-00946 azonosító számú projekt
alapvető célja a vállalkozás fémszerkezet-gyártási
kapacitásának bővítése. A fejlesztés a magas hozzáadott
értékkel rendelkező termékek előállítását célozza, a
legjelentősebb értéknövelő tényező a megmunkálható
acélszerkezeti elemek elemsúlya és mérete. A fejlesztés
központi elemét a nagy munkadarabok költség- és
erőforrás-hatékony gyártását alacsony CO2 kibocsátás
mellett lehetővé tevő technológiai költségelemek
beszerzése jelenti.
A projektben beszerzésre kerülnek a munkadarabok
különböző gyártási fázisokban történő mozgatásához
szükséges eszközök, valamint ezen munkadarabok
speciális, több oldalú összetett megmunkálását lehetővé
tévő megmunkáló központok.
A beszerzésre kerülő eszközök kiszolgálásához
kapcsolódóan a fejlesztés infrastrukturális elemeként új
manipuláló csarnok épül. A munkafolyamatok
elvégzéséhez szükséges villamos energia szükséglet egy
részét napelemes rendszer termeli meg.
A komplex gyártási folyamatok fejlődésével
elengedhetetlen a cég informatikai hátterének bővítése is,
mely a termelésirányítási és az Ipar 4.0 rendszerelemek
informatikai rendszerbe ágyazását.
A projekt eredményeként komplex és hatékony gyártási
technológia kerül bevezetésre a Weinberg’93 Kft-nél,
melynek révén bővül a megmunkálható acéltermékek
spektruma.
A kapacitásbővítés hozzájárul a szervezet
versenyképességének növeléséhez a hazai és export
piacok bővítése által. A fejlesztés alapot teremt a meglévő
munkahelyek megőrzésére és további munkahelyek
teremtésére.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.05.31.
A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00946